"มีหวัง ปราจีนบุรี" เราต้องรอด

เราเป็นมากกว่าตัวกลางช่วยหาผู้บริจาค เราพัฒนาเป็น ผู้สร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมร้านค้าท้องถิ่น ร้านค้าชุมชนให้พอประคองตัวกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้

เราเป็นเพียงตัวกลางระหว่าง "ผู้ที่เดือดร้อน" และ "ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ" ได้เจอกันเท่านั้น

ที่สุดแล้วมนุษย์เราจะฉลาดกว่าปัญหา

จากการเริ่มต้นของเราตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามีผู้เดือดร้อนขอความช่วยเหลือมากกว่า 1,600 คน และมีผู้ที่ได้รีบการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ของเราไปกว่า 400 คน ซึ่งยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง
อุปสรรคใหญ่ๆที่เราเจอคือ เรืองของการจัดส่งของไปยังพื้นที่ห่างไกล ทำให้ผู้ให้การช่วยเหลือเสียค่าจัดส่งแพงและใช้เวลาในการจัดส่ง และเราก็ได้รับไอเดียจาก ผู้ให้การช่วยเหลือหลายๆท่านให้นำพวกร้านค้าท่องถิ่นต่างๆเข้าร่วมกับ “มีหวัง” จนเราพัฒนาเป็นโครงการ “ร้านความหวัง” เพื่อที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะได้ช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการช่วยอุดหนุนร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกด้วย ผู้เดือดร้อนอยู่แถวไหน ก็ซื้อกับร้านค้าแถวนั้น แล้วให้ร้านค้าจัดส่งไปให้ที่อยู่ผู้ที่เดือดร้อน หรือใช้บริการ “ทีมส่งความหวัง” ไปส่งให้หรือคุณจะใช้บริการ “ทีมส่งความหวัง” ให้ไปซื้อของอื่นๆนอกจากร้านที่อยู่ในเว็บไซต์เรา หรือให้ไปรับส่งของให้กับคุณก็ได้ เพื่อเป็นการช่วยให้พวกเขามีรายได้ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนผู้เดือดร้อน เป็นผู้อยู่รอด” ของเรา

แวร์…ผู้จัดทำเว็บไซต์ มีหวัง.com

ค้นหา "ร้านความหวัง" เพื่อใช้บริการด้วยตัวเองหรือสั่งซื้อให้กับผู้เดือดร้อน

แค่คุณใช้บริการร้านค้าเหล่านี้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่น นอกจากได้ช่วยร้านค้าแล้วยังได้ช่วยให้คนในชุมชนให้มีอาชีพ

ค้นหา "ร้านความหวัง" ตามประเภทที่คุณต้องการใช้บริการ

เลือกตามประเภทการค้นหาของคุณที่ต้องการซื้อ(ใช้เอง, ให้ผู้อื่น, ให้ผู้ที่เดือดร้น) ได้เองตามประเภทของร้านค้าต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

ค้นหาผู้เดือดร้อน ที่อยู่ใกล้คุณที่ต้องการความช่วยเหลือได้ที่ "มีหวัง"

ส่งต่อความหวังกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือที่คุณสามารถตรวจเช็คโปรไฟล์ของแต่ละคนได้

ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ที่รอการช่วยเหลือจากคุณ

มีผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ที่การช่วยยังเข้าไม่ถึงยังมีอีกมากเราได้คัดกรองผู้เดือดร้อนมาในระดับหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถติดต่อตรวจสอบ ผู้เดือดร้อนได้เองโดยตรงจากโปรไฟล์ของแต่ละคน

รายการอื่นๆที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้

เลือกช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

เลือกช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ที่คุณต้องการช่วยโดยเลือกจากประเภทของ "ผู้เดือดร้อน" เช่น แม่และเด็ก,
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ

เลือกสร้างรายได้กับ "มีหวัง"

หากคุณว่างงานหรือต้องการหารายได้เสริม ในเวลายามว่าง โดยการเลือกประเภทการสร้างรายได้
ของคุณกับเรา

ติดต่อทีมงานส่งของๆ "มีหวัง"

คุณสามารถใช้บริการทีมงานส่งของ (HopeDriver) ของมีหวัง ให้ไปซื้อของตามร้านค้าที่คุณต้องการ หรือใช้รับส่งของตามที่คุณต้องการ ค่าใช้จ่ายตามระยะทางจากเหรดกรมการขนส่ง

จากการที่เราทำงานมาจนถึงปัจจุัน เราค้นพบว่า การช่วยเหลือ เต็มไปได้ข้อจำกัด ทั้งระยะทาง ทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ทั้งการประสานงาน และการจัดหาของ จึงมีไอเดียจากทางผู้ให้การช่วยเหลือได้เสนอมาว่าทำไมคุณแวร์ไม่นำร้านโชว์ห่วยมาเป็นพันธมิตรละคะ จะได้ติดต่อหาซื้อของในพื้นที่ห่างไกลแล้วจ้างคนท้องถิ่นส่งของไปให้กับผู้เดือดร้อนได้เลยจะได้ไม่ต้องรอจัดส่งนี่คือไอเดียแรกที่เราได้รับมา ร้านความหวังจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือให้ง่าย ให้เร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้ร้านเหล่านี้มีรายได้ และช่วยผู้คนได้อีกด้วย
Ware (แวร์)
Founder : มีหวัง.com